Hvem er Norges beste klasse i kildekritikk?

Den enorme mengden informasjon på nettet gjør det umulig for oss brukere å faktasjekke alt. Men hva om vi hjelper hverandre?

Vi inviterer elever fra hele landet til å gå sammen for å avsløre løgn, halvsannheter og slepphendt omgang med informasjon.

Med Demand The Source installert i nettleseren din kan du samarbeide med andre for å bedre kildekritikken på internett.

Konkurranseperioden er ut desember 2016, og vinnerklassen premieres med TV 2 Sumos underholdningsabonnement (inkludert nyheter og Cmore).

Klikk her for å melde klassen din inn i konkurransen
Medielabben logo

Konkurransen gjennomføres slik:

 1. Elevene registrerer seg som brukere på https://www.demandthesource.com/register.
 2. Lærere tar kontakt med Demand The Source for å opprette en egen gruppe (klikk her)
 3. I gruppen kan elevene samarbeide om å utføre kildekritikk på nettsaker som engasjerer dem. Sammen med lærer velger de ulike temaer de vil se nærmere på.
 4. Etter endt konkurranseperiode inviteres fagpersoner til å kommentere troverdigheten til informasjonen i sakene elevene har undersøkt. Var det grunn til å tvile, eller var kildene solide?

Slik kårer vi vinnerklassen:

Klassen med flest fullførte kildekort (kildekritikkrapporter) i løpet av perioden vil bli kåret til vinner.

Praktisk informasjon til læreren:

Hensikten med konkurransen er å lære elevene hvordan man går frem når man skal utøve kildekritikk. Intensjonen er å skape større engasjement for temaet. Vi håper deltakelse i konkurransen kan bidra til at unge blir kildekritiske mediebrukere.

Dugnaden er i utgangspunktet elevdrevet. Det er opp til hver enkelt lærer hvor mye tid man vil bruke på konkurransen. Sakene elevene undersøker kan danne utgangspunkt for spennende diskusjoner om kildekritikk i klasserommet.

Dugnaden er utviklet i samarbeid med elever og lærere på medielinjen ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen.

Lær om kildekritikk og journalistikk på Medielabben side sider!

For å følge opp hver gruppe på best mulig måte, legger vi opp til et tett samarbeid med lærerne. For spørsmål, innspill eller andre henvendelser kontakt:

Gaute Kokkvoll
Daglig Leder, Demand The Source
TLF: 975 06 029
E-post: gaute@demandthesource.com

Følgende kompetansemål er relevante for opplegget:

Norsk, 10. trinn

Muntlig kommunikasjon

 • Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Skriftlig kommunikasjon

 • Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Norsk, Vg1

Muntlig kommunikasjon

 • Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner

Norsk, Vg2

Muntlig kommunikasjon

 • Formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen

Språk, litteratur og kultur

 • Referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Samfunnsfag, 10. trinn

Utforskaren

 • Identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett

Samfunnsfag, Vg1/ Vg2

Utforskaren

 • Bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

Mediesamfunnet, Vg1

Individet og mediene

 • Bruke strategier for kildesøk og utøve kildekritikk

Mediesamfunnet, Vg2

 • Bruke og vurdere ulike kilder og kommunikasjonsformer for å løse faglige utfordringer i egne produksjoner
 • Vurdere kildebruk i andres medieproduksjoner

Mediesamfunnet, Vg3

Individet og mediene

 • Drøfte og dokumentere kildebruk for å løse mediefaglige utfordringer

Medie- og informasjonskunnskap, Vg2 

Uttrykksformer

 • Diskutere etiske utfordringar knytte til Internett og nye medium
 • Gjere greie for typiske trekk ved journalistikk, reklame, propaganda, informasjon og underhaldning
 • Kunne føre opp kjelder, vurdere informasjon kjeldekritisk og bruke relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi i arbeid med eigne medieprodukt

Medium, individ og samfunn

 • Diskutere kva følgjer det kan få at mange er aktive brukarar av media og sjølve utviklar medieprodukt
 • Vurdere bruk og misbruk av statistikk

Medie- og informasjonskunnskap, Vg3 

Uttrykksformer

 • Skape og presentere eigne medieprodukt i ulike kombinasjonar av tekst, lyd og bilde og grunngje val av medium og publiseringsform
 • Analysere og evaluere eigne og andre sine medieprodukt
 • Hente inn, vurdere og bruke kjelder på ein relevant måte som kan etterprøvast

Medieproduksjon/ design og håndverk, Vg1 

Mediekommunikasjon

 • Utøve enkel analyse og kildekritikk innen ulike sjangrer og formater i radio, bilde, avis, film, fjernsyn og multimedier

Medieproduksjon/ design og håndverk, Vg2 

Mediekommunikasjon

 • Analysere bruk av kilder innen ulike medier og i egne produkter, og selv utøve kildekritikk

Medier og kommunikasjon, yrkesfag, Vg2 

Mediekommunikasjon

 • Analysere bruk av kilder innen ulike medier og i egne produkter, og selv utøve kildekritikk

Medier og kommunikasjon, yrkesfag, Vg3

Medier i samfunnet

 • Drøfte problemstillinger knyttet til journalistikk, informasjonsvirksomhet og markedskommunikasjon